สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เรือใบในทะเลที่สดใส อยู่เบื้องหน้าดวงอาทิตย์ที่เริ่มส่องสว่างจากขอบฟ้า
ความหมาย  
การศึกษานำไปสู่ความก้าวหน้าที่เจิดจรัส