ข่าวประชาสัมพันธ์
สค.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ในการประเมิน โรงเรียนสุจริต(ITA Online) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้รับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ได้ลำดับที่ 1 ระดับ AA ด้วยคะแนนรวม 96.23 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,10:16   อ่าน 291 ครั้ง