รูปภาพกิจกรรม
ปลูกต้นยี่โถ จำนวน 99 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยร่วมกับครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ปลูกต้นยี่โถ จำนวน 99 ต้นเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 26 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2564,14:53   อ่าน 4269 ครั้ง