งานวัดและประเมินผลการศึกษา
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการ
6-13 พฤศจิกายน 2563 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ไม่มีสอบไม่อนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนเด็ดขาด)
16 พฤศจิกายน 2563    ปรับคะแนน
17 พฤศจิกายน 2563    นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 ธันวาคม 2563         เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,22:11   อ่าน 7684 ครั้ง