งานวัดและประเมินผลการศึกษา
ประกาศตารางสอบ ที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3483) 29 ส.ค. 65
การสอบอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 28) 18 ส.ค. 65
ประกาศตารางสอบ (ฉบับใหม่) ที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4289) 17 ก.ค. 65
ประกาศกลุ่มการเรียนของนักเรียนชั้น ม.1/2564 เพื่อศึกษาต่อชั้น ม.2/2565 (อ่าน 8144) 25 มี.ค. 65
การเลือกกลุ่มการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับเรียนต่อ ม.2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 14678) 14 มี.ค. 65
แจ้งนัดหมายการมาเรียน (อ่าน 4994) 01 มี.ค. 65
ระบบรายงานผลการเรียนนักเรียนออนไลน์ (อ่าน 106380) 24 ต.ค. 62