งานวัดและประเมินผลการศึกษา
การสอบอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความตามแนว PISA (อ่าน 41) 26 ส.ค. 64
ประกาศผลคัดเลือกกลุ่มการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1/2563 เพื่อศึกษาต่อชั้น ม.2/2564 (อ่าน 5297) 21 เม.ย. 64
ระบบเลือกกลุ่มการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4021) 02 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2365) 25 มี.ค. 64
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7684) 01 พ.ย. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6419) 30 ส.ค. 63
ระบบรายงานผลการเรียนนักเรียนออนไลน์ (อ่าน 88786) 24 ต.ค. 62