กลุ่มบริหารงานทั่วไป
แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
ขอขอบคุณท่านสจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจร ที่ทำตาข่ายกั้นด้านหลังประตูฟุตซอลให้ทางโรงเรียน
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยยึดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65