กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ธีราภรณ์ ชูชื่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นวลนุช ใจบรรจง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

ทศพร เรืองภู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

ชินวัฒน์ โพธิสาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

อรรถกรณ์ คงมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0824629155
อีเมล์ : auttakorn6036@gmail.com facebook ชื่อ Auttakorn K ongmanee Line ID 0824629155

ชนิตา​ แซ่ลิ้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0940175220
อีเมล์ : Sray_06@hotmail.com

พัชรวลัย เพ็งสุริยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นันทนัช ชาวไร่อ้อย
ครูผู้ช่วย

ปาณิสรา ทิมเย็น
ครูผู้ช่วย

เกศรา ปรียงค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2