สนับสนุนการสอน

นิภาพร ปิ่นโมรา
ครู คศ.3
หัวหน้าสนับสนุนการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : khuannatee1455@gmail.com

นิยดา ปิ่นสุภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

จิราภรณ์ สำเภาทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
เบอร์โทร : 0875108260
อีเมล์ : beebubble31@gmail.com

วารุณี อยู่เชื้อ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0966176775
อีเมล์ : varuneebim@gmail.com

ปรัชญา สุวรรณพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เบอร์โทร : 0971295596
อีเมล์ : 0971295596tar@gmail.com