ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

 
   ที่อยู่ :  1200  ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
   
   โทรศัพท์ : 034-411885      โทรสาร : 034-412021
 
   Website : http://www.sksc.ac.th
   
   E-Mail : admin@sksc.ac.th
   
   Facebook Page : Samutsakhonwittayalai School