งานชมรม อย.น้อย
การเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนงานอย.น้อยระดับประเทศในปีแห่งการต่อสู้กับโควิด 19 ของชมรมอย.น้อยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ในวันที่ 29 มีค.2564 ครูณัฐภษร พสุสิทธิพงษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการอย.น้อยของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยและรับหน้าที่ประธานอย.น้อยระดับประเทศเป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงาน อย.น้อยระดับประเทศในปีแห่งการต่อสู้กับโควิด 19 แต่โครงการอย.น้อยไม่หยุดการพัฒนางานเพื่อสุขภาพเด็กไทย ดังนั้นจึงเกิดโครงการดีๆที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคที่นำทีมโดยเภสัชกร เลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและทีมงานได้นำนวัตกรรมและเครื่องมือเพื่อสนับสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ(Health Literacy) เพื่อดำเนินการในปี 2564 ในการพัฒนา อย.น้อยก้าวสู่ "อย.น้อย plus" โดยประสานความร่วมมือกับครูแกนนำอย.น้อยทั่วประเทศเพื่อบูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรสมรรถนะสู่สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นการทำงานสู่ชุมชนให้มากขึ้น ขอบคุณโอกาสดีๆที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้รับที่จะได้ช่วยดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพเด็กอย.น้อยให้มีความรอบรู้เพื่อขยายผลสุขภาพที่ดีสู่วิถีคนในชุมชนต่อไป
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2564,20:28   อ่าน 4798 ครั้ง