งานชมรม อย.น้อย
รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้มามอบโล่และเกียรติบัตร อย.น้อย bright sport ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ให้แก่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
วันที่ 29 กันยายน 2564 เภสัชกรหญิงอรุณศรี บุญมาศิริ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงศิริภรณ์ เดชาพงษ์ เภสัชกรปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานอย.น้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร ได้มามอบโล่และเกียรติบัตร อย.น้อย bright sport ระดับประเทศ ประจำปี 2564 และป้ายผ่านการประเมิน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ให้แก่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.ประพจน์ แย้มทิม  พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และครูณัฐภษร พสุสิทธิพงษ์ ครูแกนนำ อย.น้อย โรงเรียน สมุทรสาครวิทยาลัย และประธานครูแกนนำอย.น้อยระดับประเทศ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ นอกจากนี้ สสจ.สมุทรสาคร ยังได้มอบสื่อชุดการเรียนรู้สนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และต่อยอดความรู้ให้แก่นักเรียนในโอกาสต่อไป
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,11:08   อ่าน 4808 ครั้ง