รูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
กิจกรรมตลาดนัดนักธุรกิจน้อย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
วันสุนทรภู่สู่ภาษาไทยแห่งชาติ ฮ่วมสืบสานวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน สมุทรสาครวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 65
การประเมินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
GOLDCITY SAMUTSAKHON SCHOOL CUP 2022 SK
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
วันสิ่งแวดล้อมโลก
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 65
วันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 65
การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเปิดภาคเรียน 3 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 65
การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ นักเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 65
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64